Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Hoe wordt de afstand berekend?

Welk adres geef ik op?

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wat is een ticket voor inschrijving?

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Wat als ik geen computer of internet heb?

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten / een jaar overslaat?

 

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2021-2022 voor een school in Roeselare pas inschrijven vanaf 1 juni 2021. Het is mogelijk dat er op dat moment in een aantal scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen van het gewoon basisonderwijs in Roeselare doen mee. Ook voor VBS De Tassche in Ardooie kan aangemeld worden. Je vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden je aan om je kind aan te melden voor 3 scholen. Dan ben je zeker dat je kind een plaats heeft in één van die scholen.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, je kan je kind aanmelden voor 3 scholen. We raden aan om 3 scholen van voorkeur op te geven. Als je maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven in een andere school. Op dat moment is het mogelijk dat in meerdere scholen in Roeselare geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met jouw grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft je kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 7 oktober 2021. Voor kinderen van het geboortejaar 2019 blijft de wachtlijst geldig tot 30 juni 2022. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregister van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van jouw kind en kan je terugvinden op de SIS+-kaart van je kind, de kids-ID of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee je naar het consultatiebureau gaat. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van jouw kind erop kan vermelden.

Als je kind geen rijksregisternummer heeft, dan moet je contact opnemen met de beheerder van deze website via het e-mailadres info@kieseenschoolinroeselare.be.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je het hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt hier bekendgemaakt.

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Een antwoord op deze vraag vind je in de gebruiksvoorwaarden bij het aanmelden.

 

Is mijn kind een indicator- of een niet-indicator leerling?

Indien je antwoord op één van de volgende vragen 'ja' is, dan is je kind een indicatorleerling.

 • Ontvangt je gezin een schooltoeslag voor een kind dat al naar school gaat?

 • Heeft de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs?

Je beantwoordt deze vragen in het aanmeldingsformulier en verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op de school is het mogelijk dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring moet ondertekenen. Geef dus een eerlijk antwoord bij de aanmelding, anders annuleert de school de plaats die je kind is toegewezen.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem je kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van je kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor je een plaats kan worden toegewezen, ontvangt je een ‘ticket voor inschrijving in de school” per brief tegen 30 april 2021.

 • Het systeem bewaart de naam van je kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet-gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 7 oktober 2021 op de wachtlijst van deze school staan. Kinderen van het geboortejaar die nergens konden toegewezen worden, blijven tot 30 juni 2022 op de wachtlijst staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en met de coördinaten van Geopunt Vlaanderen. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie van het LOP BAO RSL.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat het kind ten laatste tegen 31 augustus 2022 op een ander adres zal wonen, kan je het toekomstige adres als referentieadres gebruiken bij de aanmelding van je kind. Als officiële documenten gelden een notariële akte, een koopovereenkomst en een geregistreerde huurovereenkomst. Bij de inschrijving dient het officieel document voorgelegd te worden.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je jouw kind kan aanmelden. De afstand domicilie kind – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via info@kieseenschoolinroeselare.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op jouw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school je je kind zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket ben je zeker van een plaats voor je kind in de betrokken school. Indien je je kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school voor de inschrijving van je kind.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats voor kinderen van geboortejaar 2019 is geldig tot 30 juni 2022. Voor de andere kinderen tot 7 oktober 2021.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem via info@kieseenschoolinroeselare.be. De beheerder zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie van het LOP RSL BAO. Als je dan nog steeds vindt dat de weigering tot inschrijving onterecht is, dan kan je je wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten (zie https://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten-een-klacht-indienen).

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met het Huis van het Kind Roeselare. Bel of mail voor een afspraak.

 

Hoe is de disfunctiecommissie samengesteld?

De disfunctiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de voorzitter van het LOP RSL BAO en een deskundige van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie tijdens de aanmeldingsperioden?

 • Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.

 • Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

 • De disfunctiecommissie zal oordelen bij betwisting over de correcte inschatting van het adres (coördinaten).

 • In de gevallen waarin men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2022 op een ander adres dan het huidige domicilie-adres zal wonen kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.

 

Wat zijn de taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperioden?

 • De rangordening en toewijzing worden toegelicht door de beheerders. Eventuele problemen worden behandeld in een hieraan gekoppelde bijeenkomst van de disfunctiecommissie.

 • De controle op de objectieve juistheid van de gegevens (adresgegevens, het al dan niet beantwoorden aan de indicatoren …) gebeurt op de school voorafgaand aan de inschrijving. Indien de gegevens niet kloppen op dusdanige manier dat daardoor het recht op inschrijving vervalt, wordt dit geval door de beheerders aan de disfunctiecommissie bezorgd, die vervolgens beslist wat er kan/moet gebeuren.

 • Voor eerstelijnsklachten kunnen ouders steeds terecht bij de beheerders. De beheerders leggen deze klachten, indien nodig, voor aan de disfunctiecommissie vooraleer de ouders door te verwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

 • Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering met alle schoolbesturen en betrokken intermediaire organisaties. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd.

 • Indien de situatie zich voordoet dat twee gunstig gerangschikte kinderen door wissel beiden in hun eerste school van keuze zouden terechtkomen, dan kan de disfunctiecommissie deze wissel doorvoeren.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • De SIS+-kaart of kids-ID van je kind.

 • Jouw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 • Indien van toepassing: een attest van je werkgever, of de werkgever van je partner.
 • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag (wordt verstrekt door de uitbetaler van het Groeipakket, het vroegere kinderbijslagfonds).

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Dan meld je je kind aan voor het 'derde kleuter bis' / voor het eerste leerjaar.