Inschrijven

 

 Mijn kind is toegewezen aan een school. Hoe schrijf ik het in?  

 

Er zijn 3 mogelijkheden om in te schrijven:

(1) Via e-mail.

(2) Via briefpost.

(3) Als inschrijven via e-mail en via briefpost moeilijk of niet mogelijk is, kan je op afspraak in de school inschrijven.

 

Inschrijven

lvia e-mail of via briefpostllllll

 

van 4 mei tot en met 26 mei 2020

 

STAP 1 – Contacteer de school: bel of e-mail. Het telefoonnummer en het e-mailadres van de school, vind je hier.

 

STAP 2 – 2 mogelijkheden:

 • Inschrijving via e-mail.

 • Inschrijving via briefpost.

Maak een keuze en deel die mee aan de school.

 

STAP 3 – Laat aan de school weten welke mogelijkheid je kiest.

De school stuurt je documenten op: het pedagogisch project, het schoolreglement en de inschrijvingsfiche.

 • Inschrijving via e-mail: de documenten worden je via e-mail bezorgd. Lees ze.

  Vul de inschrijvingsfiche volledig in en onderteken ze.

  Neem een scan of foto van elke ingevulde bladzijde van de inschrijvingsfiche.

  Mail de scan of foto's naar de school.

 • Inschrijving via briefpost: de documenten worden je via briefpost opgestuurd. Lees ze.

  Vul de inschrijvingsfiche volledig in en onderteken ze.

  Stuur de inschrijvingsfiche via briefpost op naar de school

  of deponeer de inschrijvingsfiche in de brievenbus van de school.

 

STAP 4  De school laat je via e-mail of via briefpost weten dat ze de ondertekende inschrijvingsfiche heeft ontvangen.

 

Inschrijven

lop school*llllllllllllllllllllll   llllllll

 

(*) alleen als inschrijven via e-mail en via briefpost moeilijk of niet mogelijk is

van 25 mei tot en met 1 juni 2020

 

STAP 1 – Bel de school op. Het telefoonnummer van de school vind je hier .

 

STAP 2 – Spreek af wanneer je je kind kan inschrijven.

 • De school deelt mee welke veiligheids- en hygiënemaatregelen voorzien zijn.

 • De school informeert je over het pedagogisch project en het reglement van de school.

 • Lees beide documenten. Vraag uitleg als je iets niet begrijpt.

 

STAP 3 – Als je akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement,

zet je handtekening op de inschrijvingsfiche. Je kind is nu ingeschreven.