Help

   Hulp nodig bij het inschrijven van je kind?

   Contacteer het Huis van het Kind Roeselare: bel 051 80 59 00 of e-mail huisvanhetkind@roeselare.be.

   Tijdelijke maatregel: het Huis van het Kind Roeselare is alleen toegankelijk op afspraak (bel of e-mail).