Welkom

Mijn kind is aangemeld en toegewezen aan een school.

Lees hier hoe je je kind kan inschrijven.

 

Kinderen die niet zijn aangemeld of nergens zijn toegewezen aan een school kunnen digitaal inschrijven vanaf 29 mei 2020.

 

Hier vind je info over de inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs in Roeselare.

 

B E L A N G R I J K E   I N F O R M A T I E  voor ouders en voor scholen, CLB's en andere belanghebbenden.