Welkom

2020_2_Folder_Cover.JPGDe lessen zijn opgeschort,

de aanmeldingen blijven doorgaan*

 

 B E L A N G R I J K E   I N F O R M A T I E  

voor ouders en voor scholen, CLB's en andere belanghebbenden

(bericht toegevoegd op 21-03-2020) 

 

 
oaanmeldeno

 

 

Op deze website kan je je kind aanmelden:

  • voor kleuteronderwijs en lager onderwijs in Roeselare (en 1 school in Ardooie)
  • voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

(*) De aanmeldingsperiode eindigt op dinsdag 31 maart 2020 om 23.59 uur.

Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de toewijzing aan een school van voorkeur.

Tegen 30 april 2020 brengen we je op de hoogte van het resultaat van de aanmelding van je kind. Je ontvangt het resultaat per brief.

Daarna kan je tussen 4 mei en 26 mei 2020 je kind inschrijven op school. Dat gebeurt tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Kinderen die zijn aangemeld hebben voorrang op inschrijving. Kinderen die niet zijn aangemeld kunnen pas vanaf 29 mei 2020 inschrijven.

Op deze website vind je informatie over:

  • het aanbod van scholen met kleuteronderwijs en/of lager onderwijs
  • het aantal vrije plaatsen
  • de procedure van aanmelden (gebruiksvoorwaarden)

 

Hier vind je info over de inschrijvingen in het buitengewoon basisonderwijs en het secundair onderwijs in Roeselare.